خدمات ناخن

آشنایی کامل با مانیکور و پدیکور

آیا میخواهید بدون انجام دادن کاشت ناخن دستانی زیبا داشته باشید؟ بنده به شما مانیکور را پیشنهاد می کنم و میدانم در مورد پاهایتان هم همین طور دوست دارید همیشه زیبا و تمیز باشند در این مورد هم من به شما پدیکور را پیشنهاد خواهم کرد، حال کنجکاو نیستید که بدانید مانیکور و پدیکور چیست؟ مزایای مانیکور و پدیکور چیست؟ در این مطلب توضیحات کاملی در رابطه با مانیکور و پدیکور داده خواهد شد تا توضیحات غلط بعضی افراد در این باره شما را گمراه نسازد.

مزایای مانیکور، پدیکور چیست؟
ساده بگم که شما ماهی یکبار برای نظافت دست و پای خود تلاش میکنید، مانیکور و پدیکور به زبان ساده همان نظافت است.

اگر کاشت ناخن ندارید توصیه میکنم لااقل ماهی یکبار این لطف را در حق دست ها و پاهایتان انجام دهید

مشاهده نمونه کار های تیکا